Pressemeddelelse: OW Bunker-aktionærer søger erstatning gennem ny forening

Foreningen OW Bunker-Investor vil samle tusindvis af aktionærer om fælles erstatningskrav efter OW Bunkers konkurs.

En kreds af aktionærer i OW Bunker har torsdag stiftet en ny forening, Foreningen OW Bunker-Investor, som skal søge økonomisk kompensation til den krakkede olievirksomheds mange aktionærer. Foreningen åbner for indmeldelser efter nytår.

”OW Bunker har medført enorme tab for den brede skare af danskere, som havde investeret i selskabet. Selvfølgelig kan man miste penge på at investere i enkeltaktier, men her er vi blevet solgt et selskab på falske forudsætninger. Det er helt uacceptabelt både for os som aktionærer og for tilliden til det danske aktiemarked,” siger Morten Schwartz Nielsen, der er formand for Foreningen OW Bunker-Investor.

Foreningen OW Bunker-Investor er stiftet på initiativ af Dansk Aktionærforening, som siden konkursen er blevet kontaktet af flere end 6.700 private og professionelle aktionærer. Da OW Bunker gik konkurs, ejede de aktier i selskabet for over 350 millioner kroner.

”Vi samler nu aktionærerne i en forening med en stærk bestyrelse, som kan varetage aktionærernes interesser, antage en advokat, gå i dialog med andre interessenter, tage retlige skridt på medlemmernes vegne og så videre,” fortæller Niels Mengel, der er formand for Dansk Aktionærforening.

Den nye forening vil arbejde parallelt med og i dialog med den kreds af danske institutionelle investorer, som har indledt deres egen advokatundersøgelse af OW Bunkers krak.

Foreningen OW Bunker-Investor vil undersøge en bred vifte af juridiske spor. Den vil blandt andet interessere sig for ansvaret hos selskabets bestyrelse og direktion, kapitalfonden Altor og de emissionsbanker, som bistod ved børsnoteringen af OW Bunker i marts.

”Det er vigtigt, at vi holder alle døre åbne, indtil vi er blevet klogere på, præcis hvad der er foregået i tiden før og efter OW Bunkers børsnotering i marts. Vores fokus vil primært være at søge økonomisk kompensation til aktionærerne, men vi vil også meget gerne medvirke til, at der placeres et klart ansvar for dette ufattelige tab af værdier,” siger Morten Schwartz Nielsen, formand for Foreningen OW Bunker-Investor.

I begyndelsen af det nye år åbnes for indmeldelser på hjemmesiden www.owbunkerinvestor.dk. Allerede nu kan man på samme hjemmeside tilkendegive sin forhåndsinteresse for sagen, hvis man ikke i forvejen har registreret sig som OW Bunker-aktionær hos Dansk Aktionærforening,

Formand Morten Schwartz Nielsen er cand.jur. og advokat. I sit daglige virke er han partner i et advokatfirma.

I foreningens bestyrelse sidder desuden Henrik Andersen (næstformand), Niels Arne Gadegaard, Peter Riggelsen, Keld Askær Sørensen, Jan Øland, Anders Ørgaard, Niels Mengel (formand, Dansk Aktionærforening) og Jens Møller Nielsen (direktør, Dansk Aktionærforening).

Pressekontakt
Niels Mengel
Bestyrelsesmedlem, Foreningen OW Bunker-Investor
Formand for Dansk Aktionærforening
40 42 21 19
nm@shareholders.dk

Udgivet i Pressemeddelelse