OW Bunker generalforsamling 30-05-23

Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: tirsdag den 30. maj 2023 kl. 17.00

Sted: Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom. (link vil blive fremsendt pr mail. dagen før, til de tilmeldte)

Ved fysisk fremmøde: skal du skrive til mp@shareholders.dk senest tirsdag den 23. maj kl. 12.00, hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde på Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.) 

Tilmelding: Senest tirsdag den 23. maj 2023Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver.
  3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
  4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen.De skal sendes til Morten Schwartz Nielsens mail: msn@les.dk.
  5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2023.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmerBestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen.

På valg er: Bjarne Pedersen, Kim Nielsen

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er•      Viggo Nedergaard Jensen•      Niels Mengel•      Mikael BakØnsker man at stille op til bestyrelsen skal man sende cv til mp@shareholders.dk senest tirsdag 23. maj kl. 12:00

  1. Valg af revisor.
  1. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Tilmeld dig her til til OW bunkers generalforsamling 2023:

Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor 2023 | Dansk Aktionærforening (shareholders.dk)

Foreningen OW Bunker – årsrapport 2022 – FINAL 10.05.23 (1) (1)

Udgivet i Ikke kategoriseret