Pressemeddelelse: Nu skal OW Bunker-investorer tilmelde sig gruppesøgsmål


Udsendt den 6. maj 2019 af foreningen OW Bunker-Investor


Foreningen OW Bunker-Investor, der repræsenterer private investorer, der tabte penge på OW Bunkers konkursbo i 2014 har fået fri proces til at føre sagen mod kapitalfonden Altor og den tidligere i ledelse i OW Bunker. Investorer der ønsker at deltage, skal nu endeligt tilmelde sig. 

Landsretten har godkendt åbningsunderretningen, som er en information til investorerne om processen og retsvirkningerne ved deltagelse i gruppesøgsmålet.

Investorer, der ønsker at tilmelde sig gruppesøgsmålet, og som opfylder kravene til deltagelse, skal nu endeligt tilmelde sig. Fristen for tilmelding er 28. juni 2019 kl. 23:59:59.

Tilmelding skal ske på foreningens hjemmeside www.owbunkerinvestor.dk

Civilstyrelsen har meddelt, at alle private investorer, der investerede i det kuldsejlede OW Bunker fra selskabets børsnotering i foråret 2014 og frem til den 3. juni 2014, kan være med i søgsmålet mod kapitalfonden Altor og OW Bunkers tidligere ledelse.

Landsretten har ligeledes besluttet, at deltagere i gruppesøgsmålet ikke skal stille sikkerhed i forbindelse med deltagelse i gruppesøgsmålet, og deltagelse kan dermed ske uden økonomisk risiko for investorerne.

”Det er en rigtig god nyhed til de private investorer,” udtaler Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening, og fortsætter:

”Vi har siden 2014 kæmpet for at forsvare de private investorers rettigheder i denne sag, hvor vi klart mener, at både kapitalfonden, ledelsen og udvalgte rådgivere svigtede deres forpligtelser og på falske forudsætninger solgte aktier til private investorer. Vi har nu fået Civilstyrelsens opbakning til, at der er tale om en principiel sag, der kan belyse, hvilke pligter selskaberne har, når de går på børsen.”

Niels Mengel opfordrer alle investorer, der købte aktier i OW Bunker fra børsnoteringen frem til den 3. juni 2014, til at tilmelde sig, så flest mulige kommer med i søgsmålet. Han fortæller samtidig, at investorer der investerede i OW Bunker efter den 3. juni 2014 og frem til konkursen den 7. november 2014 ikke er omfattet af den frie proces, men at foreningen i øjeblikket er ved at undersøge, hvad man anbefaler, at denne gruppe investorer skal gøre. Foreningen indgav oprindeligt i december 2016 en stævning på vegne af 2.400 aktionærer og med et erstatningskrav på 321 millioner kroner. Sagen blev anlagt ved Østre Landsret som én samlet sag.

Formand for foreningen OW Bunker-Investor, advokat Morten Schwartz Nielsen, udtaler, at bevillingen af fri proces, og at der ikke skal stilles sikkerhed, er en kærkommen håndsrækning til at sikre, at investorerne kan få prøvet deres rettigheder i en langstrakt og kompliceret sag.

”Det har taget tid, men er det hele værd. Som det vigtigste giver fri proces os mulighed for at afprøve mulighederne for, at de private investorer kan få hele eller dele af deres investerede midler retur igen. Det skal forsøges, når der er sket et så markant svigt, som tilfældet var i denne sag. Et andet vigtigt formål er, at vi skal have afprøvet det principielle spørgsmål om, hvilke rettigheder de private investorer har, når et selskab går på børsen. Kan man stole på det, der står i prospektet, og i hvor høj grad er selskabet og deres ejere og rådgivere forpligtet til at fortælle hele sandheden om selskabet og deres forretningsmodel – og de risici som er forbundet med dette?” udtaler formanden, advokat Morten Schwartz Nielsen, og slutter:

”Vi ser beslutningen om fri proces og fritagelse for sikkerhedsstillelse som en anerkendelse af vores arbejde indtil nu, og der er ingen tvivl om, at det har stor betydning for de private investorer, der efterhånden har kæmpet i mange år. Vi får nu lettere ved at føre sagen helt til ende rent økonomisk, og vi har en unik mulighed for at få alle tabsramte investorer med i sagen, som investerede frem til den 3. juni 2014. Vi havde gerne set, at alle investorer var inkluderet, men afgørelsen er trods alt en håndsrækning, der giver os principiel opbakning.”

Advokat Morten Schwartz Nielsen oplyser, at sagen indgår i et større sagskompleks ved Østre Landsret, og at der tidligst forventes endelig dom i efteråret 2020. Så de private investorer må væbne sig med tålmodighed, når de har registreret sig på foreningens hjemmeside og er med i sagen.

Yderligere information:
http://owbunkerinvestor.dk/


Pressekontakt:
Morten Schwartz Nielsen formand for Foreningen OW Bunker-Investor
Mobil: 21 67 82 03
Mail: msn@les.dk

eller

Niels Mengel, Dansk Aktionærforening
Mobil: 40 42 21 19
Mail: nm@shareholders.dk

Udgivet i Pressemeddelelse