Generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt: Onsdag den 8. juli 2020 kl. 17.00
Sted: Vi holder mødet på Zoom den 8. juli kl. 17:00.
Ønsker du at deltage i Zoom mødet skal du blot tilmelde dig via dette link: TILMELDING.
Vi vil for at undgå udbredelse af Covid-19 opfordre alle til at deltage i det digitale møde på Zoom.

(Ønsker du alligevel at møde fysisk op til mødet er det på  Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V kl. 16:45 og du skal annoncere at du kommer til bum@shareholders.dk senest den 7. juli kl. 10.00)

Tilmelding: Senest 7. juli via dette link
Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
  Årsrapporten kan downloades her.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2019.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.Morten Schwartz Nielsen og Keld Askær Sørensen er på valg i år.
  Bjarne Pedersen er ikke på valg i år.
  Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
  •      Viggo Nedergaard Jensen
  •      Niels Mengel
  •      Mikael Bak

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man helst sende cv. til Bum@shareholders.dk senest 7. juli kl. 10:00

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Nyhedsbrev