Bestyrelse

Pressekontakt
Morten Schwartz Nielsen: 21 67 82 03 – msn@les.dk

Alle andre henvendelser rettes til foreningens sekretariat.


Formand
Morten Schwartz Nielsen

Næstformand
Niels Mengel (bestyrelsesmedlem i Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)

Bestyrelsesmedlemmer
Bjarne Pedersen
Keld Askær Sørensen
Viggo Nedergaard Jensen (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Mikael Bak (direktør, Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)