Indkaldelse til generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen OW Bunker-Investor.

Tidspunkt:    Tirsdag den 13. april 2021 kl. 17.00

Sted:              Mødet bliver afholdt digitalt på Zoom.

Vi vil for at undgå udbredelse af Covid-19 opfordre alle til at deltage i det digitale møde på Zoom.

(HUSK: Du skal skrive til fc@shareholders.dk senest tirsdag den 6. april kl. 10.00, hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde på Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.) 

Tilmelding: Senest tirsdag den 6. april 2021

Indtast din mailadresse i feltet herunder. Du vil derefter modtage en mail med information om, hvordan du deltager i generalforsamlingen.


 

Ifølge vedtægterne er der følgende dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen og den juridiske rådgiver.
 3. Godkendelse af regnskabet for det forløbne år.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være meddelt foreningens formand senest 7 dage før generalforsamlingen. De skal sendes til Morten Schwartz Nielsen med mailadresse: msn@les.dk.
 5. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår, at der ikke opkræves kontingent for 2020.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen vælges for en periode på 2 år ad gangen.

Bjarne Pedersen er på valg i år.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af Dansk Aktionærforening udpeges hvert år i februar.

Dansk Aktionærforening har genudpeget sine tre bestyrelsesmedlemmer, der er
•      Viggo Nedergaard Jensen
•      Niels Mengel
•      Mikael Bak

Ønsker man at stille op til bestyrelsen skal man sende cv til fc@shareholders.dk senest tirsdag 6. april kl. 10:00

 1. Valg af revisor.
 2. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Klik her for at læs foreningens årsrapport for 2020

 

Indtast din mailadresse i feltet herunder. Du vil derefter modtage en mail med information om, hvordan du deltager i generalforsamlingen.


Udgivet i Ikke kategoriseret