Nyhedsbrev: Status i sagen

Kære OWBunkerinvestorer

Først og fremmest godt og forhåbentligt fremgangsrigt nytår, ikke mindst i henseende til vores fælles sag. Nedenfor gives en kort status for sagen, hvor der er sket flere ting.

Stævningen blev som tidligere meddelt færdiggjort sidste år og er blevet indleveret til Københavns Byret. Byretten har formelt bekræftet modtagelsen og har udsat sagen til slutningen af januar i år med henvisning til, at der kommer svarskrifter fra modparterne.

Vi må nok forvente, at denne frist vil blive yderligere udsat af parterne, og relevante svarskrifter vil nok først foreligge i slutningen af februar.

Ansøgning om fri proces er også indleveret. Civilstyrelsen har bekræftet modtagelsen af ansøgningen. Her skal vi dog forvente en sagsbehandlingstid på op mod 6 måneder, der endda kan forventes yderligere forlænget. Ansøgning om retshjælp er også indsendt.

Endelig arbejdes der med at forberede den ordinære generalforsamling. Separat meddelelse herom vil blive udsendt når dato m.m. er fastlagt.

Alle sejl er således sat, men fart og kurs vil være afhængig af forhold og instanser, som vi ikke helt er herrer over. Til gengæld bliver vi fortsat flere i foreningen. Her ved begyndelsen af året er vi oppe på over 2.500 medlemmer, der tilsammen repræsenterer et samlet tab på 321.050.299 kr.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for OW Bunker-Investor

Udgivet i Nyhedsbrev