Private aktionærer stævner OW Bunkers ledelse og kapitalfonden Altor

På en generalforsamling torsdag den 8. september har Foreningen OW Bunker-Investor besluttet at indgive stævning mod sælgeren af OW Bunker, kapitalfonden Altor, samt mod direktionen, ledende medarbejdere og bestyrelsen i OW Bunker.

Foreningen OW Bunker-Investor har tidligere anmeldt krav mod konkursboet for OW Bunker. Nu stævner foreningen direktionen, flere ledende medarbejdere samt bestyrelsen i OW Bunker, som gik konkurs i 2014. Stævningen omfatter også kapitalfonden Altor, som ejede OW Bunker, da selskabet blev børsnoteret.

Stævningen kommer, fordi medlemmerne af Foreningen OW Bunker-Investor mener, at alle de stævnede parter har haft kendskab til og har et ansvar for, at prospektet fra børsnoteringen ikke var dækkende for de faktiske forhold i OW Bunker. Derfor har man som investor ikke haft et retvisende billede, da beslutningen om at investere i OW Bunker blev truffet.

”Det er rigtig godt, at vi nu får startet et retligt efterspil til dette skandaløse forløb. Det er nødvendigt med en retspraksis for, hvad ejere, ledelser og bestyrelser i et selskab kan tillade sig,” siger Niels Mengel, der er bestyrelsesmedlem i Foreningen OW Bunker-Investor og formand for Dansk Aktionærforeningen, som har hjulpet med at starte foreningen OW Bunker-Investor.

Bred opbakning til stævningen

Foreningen OW Bunker-Investor har knap 4000 medlemmer, som alle har tabt penge på at investere i OW Bunker, som gik konkurs efter blot syv måneder på børsen. Foreningens medlemmer har tilsammen tabt cirka 316 millioner kroner, som de nu forsøger at få dækket.

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag den 8. september var der bred opbakning til at sende stævningen mod direktion, ledende medarbejdere, bestyrelse og Altor som sælger. Foreningens næste skridt er at finde ud af, hvor mange af foreningens medlemmer, der ønsker at deltage i den kommende retssag.

”Opbakningen til at føre sager har hidtil været stor. Men nu skal hvert medlem have lov til at tage stilling til, om de vil de vil deltage i den kommende retssag, som godt kan blive langvarig og koste en del penge. Fra bestyrelsens side vil vi selvfølgelig opfordre alle til at bakke op,” siger foreningens formand Morten Schwartz Nielsen.

”OW Bunker har medført enorme tab for alle, som havde investeret i selskabet. Selvfølgelig kan man miste penge på at investere i enkeltaktier, men her er vi blevet solgt aktier i et selskab på falske forudsætninger. Det er helt uacceptabelt både for os som aktionærer og for tilliden til det danske aktiemarked,” siger Morten Schwartz Nielsen.

Tilmeld dig gruppesøgsmålet ved at klikke her – også selvom du tidligere er registreret

Udgivet i Pressemeddelelse