Bestyrelse

Pressekontakt
Niels Mengel: 40 42 21 19 – nm@shareholders.dk

Alle andre henvendelser rettes til foreningens sekretariat.


Formand
Morten Schwartz Nielsen

Næstformand
Henrik Andersen

Bestyrelsesmedlemmer
Bjarne Pedersen
Peter Riggelsen
Keld Askær Sørensen
Jan Øland
Viggo Nedergaard Jensen (udpeget af Dansk Aktionærforening)
Niels Mengel (formand for Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)
Leonhardt Pihl (direktør, Dansk Aktionærforening, udpeget af Dansk Aktionærforening)